De omgeving
Geplaatst op: 08/03/2013 om: 16:03
Geplaatst onder: geen categorie

Uiterwaardpark Meinerswijk

Wandelen in het hart van Arnhem, langs de oevers van de Nederrijn, een uniek natuurgebied. Wisselende waterstanden en rondzwervende kuddes paarden en runderen krijgen er de vrije ruimte. Zo ontstaat een natuurlandschap dat kenmerkend is voor het rivierengebied.

Toegang

Uiterwaardpark Meinerswijk is vrij toegankelijk voor wandelaars en fietsers op wegen en paden. Houdt u er rekening mee dat onder natte omstandigheden een aantal paden slecht begaanbaar zijn (gebruik van laarzen aanbevolen). Honden mogen niet mee het gebied in, ook niet wanneer ze zijn aangelijnd, omdat ze de rust van andere dieren en met name de grote grazers verstoren. Vissen is niet toegestaan. Aaien en voeren van de paarden en runderen is uit den boze. De dieren worden er opdringerig en agressief van. Als u op een flinke afstand (25 meter) van de kuddes blijft is er geen gevaar. Betreding van Uiterwaardpark Meinerswijk vindt geheel op eigen risico plaats.

Grote grazers

Op de voedselrijke rivieroevers groeien bomen snel. Van nature eten paarden en runderen graag van de rijke oevervegatatie. Zonder paarden en runderen zou Meinerswijk binnen tientallen jaren in een ondoordringbaar bos veranderen. In Meinerswijk lopen Galloway-runderen en Konik-paarden. De Galloways zijn hoornloze, zwarte koeien uit Schotland. De konikpaarden komen uit Polen. Ze zijn verwant aan de Tarpan, het oerpaard. Er is gekozen voor deze rassen omdat ze goed onder natuurlijke omstandigheden kunnen leven en ze hebben weinig verzorging nodig.

Padennet

Doordat deze dieren overal in Meinerswijk vrij kunnen grazen ontstaat er een mozaïek van paadjes en een gevarieerd gebied met bos, groepjes struiken, ruigtes en kruidenrijke graslanden. Dit afwisselende landschap is een geschikt leefgebied voor veel planten en dieren. Door de grote grazers blijft het uiterwaardpark vrij open van karakter. In Meinerswijk zijn eigenlijk geen vaste wandelpaden. Het pad ontstaat daar waar koeien en paarden vaak lopen. Soms worden de paden niet gebruikt en verdwijnen ze weer. Het padennet kan dus veranderen!

Vogels

Uiterwaardpark Meinerswijk is een belangrijk vogelgebied. De vogelbevolking in het park is vanaf 1988 sterk toegenomen. Er zijn in totaal maar liefst 94 verschillende soorten broedvogels geteld. De populatie van de grauwe gans is in de laatste jaren bijvoorbeeld snel gegroeid. Bijzonder is het broeden van de oeverloper in Meinerswijk: een steltloper waarvan jaarlijks slechts enkele paren in Nederland broeden. Er zijn in de afgelopen jaren ook drie kwartelkoningen gehoord. Vanwege het karakter van het park neemt het aantal bos- en watervogels toe en het aantal weidevogels neemt iets af.

IJssellinie

Ook vindt u in Meinerswijk onderdelen van de IJssellinie. Deze bunkers en het doorlaatwerk met zijn schuiven, zijn in de jaren vijftig aangelegd als onderdeel van de IJssellinie. Vergelijkbare werken bij Lent en langs de IJssel zorgden dat, in geval van een aanval vanuit het oosten, het westen van Nederland verdedigd kon worden door een 100 km lange en 3 tot 5 km brede linie van water.

Castellum

In Meinerswijk bevinden zich ook resten uit de oudheid. Zo zijn hier de fundamenten van een Romeins Castellum te vinden. Helaas zitten de resten onder de grond zodat u er niets van kunt zien. Het Castra Herculis (de legerplaats van Hercules) is een van de 25 forten die tot ca. 400 na Chr. de noordgrens van het Romeinse Rijk vormden. Deze legerplaats is zo'n 2000 jaar oud.026 381 52 37
Facebook

Video's

Geen video's gevonden

De Steenen Camer
  • Hannesstraatje 2
  • 6843 NV  Arnhem
  • Tel. 026-3815237
Direct navigeren naar De Steenen Camer
De Snippenhof
  • Parallelweg 23
  • 6922 HP  Duiven
  • Tel. 0316-282818
Direct navigeren naar De Snippenhof